Blogimme

Paras PCB/PCBA elektronisten valmistuspalvelujen opas

Exploring the Role of PCB Fuse in Circuit Protection and Safety
PCBA-osaaminen

Exploring the Role of PCB Fuse in Circuit Protection and Safety

In the realm of electronic circuit design and manufacturing, ensuring the safety and reliability of electrical systems is paramount. One crucial component that plays a significant role in safeguarding circuits against overcurrent conditions is the PCB ...
Mastering High-Frequency PCB
PCB-tietämys

Mastering High-Frequency PCB: From Concept to Production

In the rapidly advancing world of electronics, the demand for high-frequency PCB continues to soar. From wireless communication systems to radar applications, the need for reliable, high-performance circuit boards capable of handling frequencies in the gigahertz ...
Kuinka monta erilaista yhteistä PCB-virheitä?
PCBA-osaaminen

Kuinka monta erilaista yhteistä PCB-virheitä?

During the production and processing of PCBs, various defects may occur due to various reasons. These defects not only affect the performance of the PCB but may also lead to malfunctions of the entire device. Therefore, ...
Oikosulku paljastui
PCBA-osaaminen

Short Circuit Unveiled: Syyt, vaikutukset ja ratkaisut

In the vast domain of electrical engineering, few phenomena hold as much significance and potential danger as the short circuit. A short circuit isn't merely a technical glitch but a potential catalyst for fire, equipment damage, ...
Juotosliitosten perusteet : Kattava opas
PCBA-osaaminen

Juotosliitosten perusteet : Kattava opas

Juotosliitokset ovat elektroniikkakokoonpanojen perusrakenteita, jotka muodostavat liitokset, jotka mahdollistavat lukemattomien laitteiden toimivuuden ja luotettavuuden nykymaailmassa.
60 kysymystä laitteistosuunnittelusta - elektroniset komponentit、piirit...
PCBA-osaaminen

60 kysymystä laitteistosuunnittelusta - elektroniset komponentit、piirit...

Laitteistosuunnittelussa luodaan elektronisissa laitteissa käytettävät fyysiset komponentit ja piirit. Siihen kuuluu useita eri näkökohtia, kuten elektronisten komponenttien valinta ja integrointi, piirien suunnittelu ja asianmukaisen toiminnan varmistaminen.
Opas PCB-suunnitteluun
PCB-tietämys

Opas PCB-suunnitteluun : Konseptista luomiseen

In the world of modern electronics, the printed circuit board (PCB) stands as a foundational pillar, enabling the creation of increasingly sophisticated and compact electronic devices. From the simplest circuits to complex systems, PCB design, or ...
PCB-pakkaustyypit
PCB-tietämys

PCB-pakkaustyypit

PCB-pakkaus tarkoittaa prosessia, jossa painetut piirilevyt (PCB) suljetaan ja suojataan kotelon tai kotelon sisällä.
Miten käsitellä kuparialtistusta PCB: ssä?
PCBA-osaaminen

Miten käsitellä kuparialtistusta PCB: ssä?

Tässä artikkelissa esitellään yksityiskohtaisesti, mitä kuparialtistuminen PCB-levyissä on ja miten sitä voidaan käsitellä tieteellisin ja kohtuullisin menetelmin, erityisesti keskustelemalla siitä, voidaanko kuparialtistuminen kattaa tehokkaasti ...

Aiheeseen liittyvät artikkelit:

Kuinka koota PCB SMT-tuotantolinjan kautta

Kuinka koota PCB SMT-tuotantolinjan kautta

Piirilevyjen kokoonpanon ensimmäinen vaihe on järjestää paljaat levyt siististi ja laittaa ne sitten lehteen, ja ...
Miksi matalan lämpötilan juotosta on käytetty

Miksi matalan lämpötilan juotosta on käytetty

Energiansäästön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen näkökulmasta matalan lämpötilan juotospastaprosessi on todellakin energiansäästöisempi, ja se voi myös vähentää ...
Miten aaltojuottaminen toimii

Miten aaltojuottaminen toimii

Elektroniikkateollisuuden alkuaikoina, ennen kuin SMT-tekniikka (pinta-asennustekniikka) oli täysin kehittynyt, lähes kaikki piirilevykokoonpanot oli käytävä läpi ...
Miksi insinöörit valitsevat kuparijäljen PCB: ssä

Miksi insinöörit valitsevat kuparijäljen PCB: ssä

Kuparijäljillä on merkittävä rooli piirilevyn yleisessä toiminnallisuudessa. Ne ovat johtavia polkuja, jotka yhdistävät kaikki komponentit ...
Mitkä ovat AOI:n edut ja haitat

Mitkä ovat AOI:n hyvät ja huonot puolet?

AOI (automaattinen optinen tarkastus) on automaattinen optinen tunnistusjärjestelmä, jota käytetään nykyään laajalti piirilevyjen kokoonpanolinjojen visuaalisessa tarkastuksessa ...
Miten ymmärtää SMT:n reflow-profiilia?

Miten ymmärtää SMT:n reflow-profiilia?

Piirilevyjen kokoonpanon reflow-profiiliin kuuluu neljä suurta lohkoa: esilämmitys, liotus, reflow ja jäähdytys. Nämä esitellään yksityiskohtaisesti seuraavassa ...
Elektroniset valmistuspalvelut

Pikapalvelupyyntö

MainPCBA on luotettava ekosysteemikumppanisi suunnittelusta prototyyppiin, valmistukseen ja paljon muuta - MainPCBA on luotettava ekosysteemikumppanisi, joka voi skaalata ja mahdollistaa monimutkaiset teknologiaratkaisusi.

fiFinnish
Vieritä alkuun