Vår blogg

Guide för bästa PCB/PCBA-tjänster för elektronisk tillverkning

Understanding Dielectric Constant in PCBs: The Key to High-Performance Circuitry
Kunskap om PCB

Understanding Dielectric Constant in PCBs: The Key to High-Performance Circuitry

When it comes to designing high-performance printed circuit boards (PCBs), understanding the role of dielectric constant is paramount. Often referred to as relative permittivity (εr), dielectric constant is a crucial parameter that influences the electrical properties ...
Introduction to DIP Package : Understanding the Basics
Kunskap om PCBA

Introduction to DIP Package : Understanding the Basics

DIP package (Dual Inline Package) is a type of electronic component packaging used for integrated circuits (ICs), such as microcontrollers, memory chips, and operational amplifiers, as well as other devices like resistors, capacitors, and diodes.
Introduction to Through Hole Technology
Kunskap om PCBA

Introduction to Through Hole Technology – THT in Electronics Assembly

Through-Hole Technology is another type of component assembly technique. Its name comes from its working principle: the leads of the components pass through holes drilled in the circuit board and are then soldered to pads on ...
How to use PCB copper foil in electronic manufacturing?
Kunskap om PCB

How to use PCB copper foil in electronic manufacturing?

PCB copper foil stands as the backbone of modern electronics, quietly but indispensably enabling the functionality of myriad devices. Comprising thin, flat sheets of copper, it serves as the conductive pathway on printed circuit boards (PCBs), ...
Exploring PCB annular ring : function, composition, and process
Kunskap om PCBA

Exploring PCB annular ring : function, composition, and process

PCB annular rings are crucial for ensuring reliable solder joints, stable component mounting, and proper signal transmission or power delivery on the PCB. In this article, we delve into the nuances of PCB annular ring, exploring ...
PCB Manufacturing Process
Kunskap om PCB

What is the PCB Manufacturing Process ?

Printed Circuit Boards (PCBs) are the backbone of modern electronics, serving as the foundation upon which electronic components are mounted and interconnected. The PCB manufacturing process involves a series of intricate steps that ensure the final ...
Avmystifiering av PCB Fiducial Mark inom elektroniktillverkning
Kunskap om PCBA

Avmystifiering av PCB Fiducial Mark inom elektroniktillverkning

In the realm of electronics manufacturing, where precision is paramount and margins for error are razor-thin, there exists a humble yet indispensable component that often goes unnoticed: the PCB fiducial mark.
Edge Plating för mönsterkort: Tekniker, fördelar och processer
Kunskap om PCBA

Edge Plating för mönsterkort: Tekniker, fördelar och processer

Edge plating plays a crucial role in ensuring the integrity, reliability, and functionality of PCBs in various applications. In this article, we delve into the world of PCB edge plating, exploring its techniques, benefits, and process.
tillverkning av kretskort
PCB Topplista

10 Tillverkare av kretskort i USA

I den här artikeln fördjupar vi oss i de 10 amerikanska kretskortstillverkarna och förstår deras företagsprofil, produkter och bidrag till olika sektorer.

Relaterade artiklar:

Hur man monterar PCB genom SMT-produktionslinjen

Hur man monterar PCB genom SMT-produktionslinjen

Det första steget i monteringen av kretskort är att ordna de nakna kretskorten snyggt och sedan lägga dem på magasinet och ...
Varför man har använt lågtemperaturlödning?

Varför man har använt lågtemperaturlödning?

Med tanke på energibesparing och koldioxidminskning är lödpastaprocessen med låg temperatur verkligen mer energibesparande, och den kan också minska ...
Hur fungerar våglödning

Hur fungerar våglödning

Under elektronikindustrins tidiga dagar, innan SMT (ytmonteringsteknik) var fullt utvecklad, var nästan alla kretskortsenheter tvungna att gå igenom...
Varför ingenjörer väljer kopparspår i PCB

Varför ingenjörer väljer kopparspår i PCB

Kopparspår spelar en viktig roll för den övergripande funktionaliteten hos ett PCB. De är de ledande banorna som förbinder alla komponenter med varandra...
Vilka är fördelarna och nackdelarna med AOI

Vilka är fördelarna och nackdelarna med AOI?

AOI (auto optical inspection) är ett automatiskt optiskt identifieringssystem, som nu används i stor utsträckning för visuell inspektion av monteringslinjer för kretskort i ...
Hur man förstår reflowprofilen för SMT

Hur man förstår reflowprofilen för SMT

Återflödesprofilen för kretskortmontering innehåller fyra huvudblock: förvärmning, blötläggning, återflöde och kylning. Dessa kommer att presenteras i detalj i följande avsnitt...
Tjänster för elektronisk tillverkning

Snabbtjänstförfrågan

MainPCBA är din pålitliga ekosystempartner som kan skala och möjliggöra dina komplexa tekniklösningar, från teknisk design till prototyper, tillverkning och vidare.

sv_SESwedish
Bläddra till toppen