Hur installerar man ett motstånd på ett kretskort?

Hur man installerar ett motstånd på ett kretskort

The application of resistors on a Printed Circuit Board (PCB) is an important aspect of circuit design. A resistor is a component used to limit the flow of current. Its main function is to convert electrical energy into heat energy and control the voltage and current in the circuit by blocking the flow of current. Choosing the right resistors on a PCB can have a critical impact on circuit performance and functionality.

Innehållsförteckning
  Lägg till en rubrik för att börja generera innehållsförteckningen

  1. Types of resistors on PCB

  PCB Resistors
  PCB Resistors

  In PCB design, there are many different types of resistors. Common ones include metal film resistors, carbon film resistors, thin film resistors, power resistors, etc. Each resistor has different properties and characteristics and can be selected based on specific needs.

  1. Metal film resistor: Metal film resistor is a resistor formed by depositing a metal film on a ceramic substrate. It has stable resistance value, low temperature coefficient and low noise level. Metal film resistors are suitable for general low-power applications, including mobile devices, consumer electronics, and communications equipment.

  2. Carbon film resistor: A carbon film resistor is a resistor formed by depositing a carbon film on a ceramic substrate. Its resistance value is higher than that of metal film resistance, and its temperature coefficient is also larger. Carbon film resistors are suitable for applications that do not require high resistance values, such as switching circuits, signal processing circuits, etc.

  3. Thin film resistor: Thin film resistor is a resistor formed by depositing a thin film on a metal substrate. Thin film resistors have higher resistance values and smaller sizes, making them suitable for applications requiring high precision and stability, such as precision measuring instruments and medical equipment.

  4. Power resistor: A power resistor is a type of resistor used to withstand higher power. It usually has a large size and high durability and is suitable for applications requiring high-power processing, such as power systems, motor drives, and high-power amplifiers.

  2. Selection and application of resistors

  When selecting a resistor, there are several factors to consider:

  1. Resistance Value: Resistance value is the basic parameter of the resistor, which plays a role in limiting the flow of current in the circuit. According to different application requirements, the appropriate resistance value can be selected. The commonly used unit is ohm (Ohm).

  2. Power Rating: The power of a resistor refers to the maximum power that the resistor can withstand. The power value determines whether the resistor can meet the power demand in the circuit. Excessive power may cause the resistor to overheat and be damaged.

  3. Tolerance: The accuracy of a resistor refers to the difference between the resistance value and the nominal resistance value. According to specific needs, resistors with different precisions can be selected. Common precisions include ±1%, ±5%, etc.

  4. Temperature Coefficient: The temperature coefficient reflects the change of resistance value with temperature. For temperature-sensitive applications, resistors with lower temperature coefficients need to be selected to ensure stable circuit performance.

  5. Size: The space on the circuit board is usually limited, so it is necessary to choose a resistor of appropriate size. Smaller resistors save space and help improve the overall layout.

  Depending on the above factors, different types of resistors can be applied at different locations in the PCB. For example, metal film resistors and carbon film resistors are suitable for general circuits, thin film resistors are suitable for precision measuring instruments, and power resistors are suitable for circuits requiring high power processing. In the design, factors such as the layout, connection method and circuit safety of the resistors also need to be considered.

  3. Installation and soldering of resistors

  Resistor Soldering
  Resistor Soldering

  The installation and soldering of resistors is a critical step in the PCB manufacturing process. In order to ensure the correct installation of the resistor and good welding quality, the following points need to be noted:

  1. Installation position: The resistor should be installed correctly on the PCB according to the requirements of the circuit design to avoid misalignment or misinstallation.

  2. Welding method: Commonly used welding methods include Surface Mount Technology (SMT) and Through-Hole Technology(THT). Choosing the appropriate soldering method depends on the circuit and electronic component requirements.

  3. Welding process: The welding process should be set appropriately according to the type and size of the resistor. The specific welding process includes welding temperature, welding time and welding flow rate.

  4. Welding equipment: To ensure welding quality and efficiency, appropriate welding equipment and tools need to be selected.

  4. Troubleshooting and maintenance of resistors

  When using resistors on a PCB, some faults or problems may occur that require troubleshooting and maintenance. Common problems include failed resistance values, welding problems, excessive temperatures, etc.

  1. Resistor value failure: If the resistance value deviates from its nominal value, it may cause circuit performance degradation or abnormal function. You can use tools such as a multimeter to test. If the resistance value is significantly different from the nominal value, the faulty resistor may need to be replaced.

  2. Welding problems: Poor welding may cause problems with the connection between the resistor and the PCB, or cause cold soldering problems at the solder joints. Insufficient welding will affect the reliability and stability of the circuit and require timely repair.

  3. Temperature is too high: If the resistor operates in a temperature range exceeding its allowable temperature for a long time, the resistor may be burned or damaged. At this time, the circuit design needs to be appropriately adjusted or heat dissipation measures added to ensure the normal operation of the resistor.

  5. Conclusion

  Applying resistors to PCBs is an integral part of circuit design. By selecting the appropriate resistor type, and determining the appropriate resistance value, power, accuracy and temperature coefficient, the needs of different application scenarios can be met. During the installation and welding process of resistors, relevant standards and specifications should be followed to ensure the quality and reliability of the circuit. For faults or problems that occur, timely troubleshooting and maintenance are required. The application of resistors on PCB is an important and complex part of circuit design. Various factors need to be considered comprehensively to achieve the best match between the function and performance of the circuit.

  FAQ - om PCB

  PCB-motstånd är en anordning som omvandlar elektrisk energi till värme. Den har två terminaler, varav den ena är ansluten till kretsens positiva sida och den andra är ansluten till marken. När du lägger en spänning över den flödar strömmen genom den och orsakar att en viss mängd värme produceras i proportion till spänningsdifferensen.
  Syftet med att använda PCB-motstånd är i första hand att begränsa strömflödet genom att avleda värmen över deras resistansvärde i stället för att låta den gå direkt till att värma upp komponenterna eller skada dem genom överhettning.

  Den viktigaste parametern att ta hänsyn till när man väljer ett lämpligt PCB-motstånd är effekt (watt) och tolerans (procent).
  Ett motstånd med lägre effekt har en lägre temperaturkoefficient än ett motstånd med högre effekt. Detta innebär att den avger mindre värme och därför är mer stabil vid höga temperaturer.
  För att välja ett lämpligt PCB-motstånd måste du känna till följande parametrar:
  Effektstyrka (watt) och tolerans (procent).
  Temperaturkoefficienten för resistans.
  Driftspänningsområde.

  Resistorer har tre- eller fyrsiffriga koder som anger motståndets motstånd och tolerans. Denna metod för att märka motstånd kallas PCB-resistorkod.
  Tresiffriga koder består av tre siffror, där den första siffran anger motståndsvärdet i ohm och den andra siffran anger toleransen.
  Fyrsiffriga koder består av fyra siffror - en för varje siffra i den tresiffriga koden. De två första siffrorna är alltid noll - de anger att detta motstånd inte har någon tolerans eller specifikation. De två sista siffrorna är alltid ett - de anger att detta motstånd har en specifikation mellan 1% och 10%.

  Relaterade inlägg

  Relaterade inlägg

  PCB Impedance Board - Allt du behöver veta

  PCB Impedance Board - Allt du behöver veta

  PCB-impedanskort är ryggraden i högpresterande elektroniska system, där signalintegriteten är av yttersta vikt. Dessa specialiserade kretskort är minutiöst designade och tillverkade ...
  Uppackning av SMT PCB-montering - Ytmonteringsteknik

  Uppackning av SMT PCB-montering - Ytmonteringsteknik

  Denna artikel förklarar vad som definierar SMT PCB-monteringsprocesser, maskiner, kostnadsstrukturer, fördelar jämfört med föregångare och urvalsstrategier för tillverkningspartners.
  Konventionell PCB-tillverkning vs. snabb prototypning av PCB - en detaljerad jämförelse

  Konventionell PCB-tillverkning vs. snabb prototypning av PCB - en detaljerad jämförelse

  I den ständigt föränderliga elektronikbranschen är skapandet av tryckta kretskort (PCB) en kritisk aspekt av produktutvecklingen. Oavsett om det gäller konsument...
  IBE Electronics möter dig på CES (Consumer Electronics Show) 2024

  IBE Electronics möter dig på CES (Consumer Electronics Show) 2024

  Som en av de globala ODM / OEM-tillverkarna med en masstillverkningsbas inbjuder IBE dig att besöka vår monter 2012&2014 och monter 2929 den januari ...
  Digital krets vs analog krets - att avslöja kontrasterna inom elektronik

  Digital krets vs analog krets - att avslöja kontrasterna inom elektronik

  I elektronikens värld är kretsar de grundläggande byggstenarna som möjliggör funktionen hos otaliga enheter. Två primära kategorier av kretsar - digitala och analoga - utgör ...
  Begär en offert

  Lämna en kommentar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  sv_SESwedish
  Bläddra till toppen