Varför noll PCB är bäst för ditt projekt

Varför noll PCB är bäst för ditt projekt

En nollkretskort är ett billigt, enkelsidigt kretskort. Den vanligaste tillämpningen för denna typ av konstruktion är industriella tillämpningar där man vill hålla nere kostnaderna genom att använda billigare material som aluminium i stället för koppar för strömskenorna (även kallade jordplan).

Varför noll PCB är bäst för ditt projekt Läs mer "